Follow Us on Twitter

See Us on Facebook
 

Arhiva activităţilor


11 noiembrie 2010 - Întreţinere gara Agnita, Adăpost pentru vagon, Atelier de reparații material rulant - 3 participanți

Agendă: După ce s-a bătut palma cu proprietarul pentru cumpărarea fostei magazii de mărfuri Agnita a căii ferate Sighișoara-Agnita, am început săparea gropilor pentru fundația adăpostului metalic pentru vagon în gara Agnita, iar cu ajutorul prompt al domnului Damian - sudorul care ne-a ajutat și la vagon, am reușit să montăm o ușă metalică la una din camerele clădirii gării, transformând-o astfel în depozit de materiale și unelte. Ușa a fost posibilă datorită unei donații din partea prietenilor noștri engleji, domnii John Keylock și Stuart McNair, iar adăpostul metalic printr-o donație de materiale din partea fundației CON-A din Sibiu și a eforturilor depuse de Radu, vicepreședintele nostru.

Calea ferată îngustă Sibiu - Agnita (- Sighișoara) Asociația "Prietenii Mocăniței"